Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
O Stowarzyszeniu
Możesz pomóc
Projekty charytatywne
Podaruj 1% podatku
Członkowie wspierający
Członkowie honorowi
Podziękowania
Wydarzenia i aktualności
Nagrody i wyróżnienia
Media o nas
KontaktStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
BZ WBK S.A. II O/Poznań nr 22 1090 1346 0000 0000 3401 4507

PKO BP S.A. I O/Poznań nr 36 1020 4027 0000 1902 0031 3718


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. /fax. 61 8 142 142
e-mail: kontakt@spmds.org.pl

Podaruj 1% podatku na rzecz dzieci potrzebujących!

To teraz nic nie kosztuje, a może odmienić życie, uratować zdrowie, dać dzieciom nadzieję na lepszą przyszłość. Wystarczy wpisać w formularze PIT nr KRS 0000052441

Prawo do przekazania 1% podatku dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu. Mogą go rozliczyć podatnicy rozliczający się:

  • poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji, czy z tzw. innych źródeł), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18% i 32%

  • podatkiem liniowym,

  • ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych

  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT (zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe).

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot 0000052441

  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

W deklaracji rocznej podatnik może zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy oddającym 1%. Do organizacji pożytku publicznego trafią:

  • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz

  • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,

  • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Dane te będą służyć WYŁĄCZNIE do przesłania podziękowania podatnikowi!

Cel szczegółowy

Podatnik w deklaracji może wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1% podatku, spójny z celami statutowymi organizacji. W ten sposób można wesprzeć konkretną osobę. Organizacja otrzyma tę informację od urzędu skarbowego.