Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
O Stowarzyszeniu
Możesz pomóc
Projekty charytatywne
Podaruj 1% podatku
Członkowie wspierający
Członkowie honorowi
Podziękowania
Wydarzenia i aktualności
Nagrody i wyróżnienia
Media o nas
KontaktStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
BZ WBK S.A. II O/Poznań nr 22 1090 1346 0000 0000 3401 4507

PKO BP S.A. I O/Poznań nr 36 1020 4027 0000 1902 0031 3718


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. /fax. 61 8 142 142
e-mail: kontakt@spmds.org.pl

Możesz pomóc

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot - organizacja pożytku publicznego - zwraca się do wszystkich LUDZI DOBREJ WOLI z uprzejmą i serdeczną prośbą o wsparcie finansowe bądź rzeczowe działalności dobroczynnej prowadzonej w skali ogólnopolskiej na rzecz dzieci osieroconych i niepełnosprawnych.

Ogólnopolska zbiórka publiczna w 2012 r.

Stowarzyszenie, na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych nr 288/2011, prowadzi w 2012 roku ogólnokrajową zbiórkę publiczną z przeznaczeniem zebranych środków na:

  • pomoc w sprawach mieszkaniowych dla dzieci osieroconych biologicznie i społecznie oraz dla osób niepełnosprawnych znajdujących się w szczególnie ciężkim położeniu socjalnym poprzez dofinansowanie zakupu mieszkań o podstawowym standardzie, dofinansowania kaucji mieszkaniowych, pomoc finansowa i rzeczową w remoncie pomieszczeń mieszkalnych oraz ich wyposażanie w zakresie niezbędnym do zamieszkania;

  • pomoc w rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej osób niepełnosprawnych w formie wyposażania w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający życie, naukę i start zawodowy oraz dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz różnych form rehabilitacji.

Ogólnopolska zbiórka publiczna prowadzona jest w następujących formach:

1% podatku na rzecz dzieci osieroconych i niepełnosprawnych = "cegiełka" do budowy lepszego jutra!

Wystarczy w stosownej rubryce PIT wpisać nr KRS 0000052441 a jeden procent należnego podatku przekaże na konto Stowarzyszenia właściwy urząd skarbowy.

Serdecznie zachęcamy do uczczenia szczególnej okoliczności (np. jubileuszu, narodzin dziecka, wesela, etc.) w formie akcji charytatywnej na rzecz konkretnego beneficjenta działań naszej organizacji.