Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
O Stowarzyszeniu
Możesz pomóc
Projekty charytatywne
Podaruj 1% podatku
Członkowie wspierający
Członkowie honorowi
Podziękowania
Wydarzenia i aktualności
Nagrody i wyróżnienia
Media o nas
KontaktStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
BZ WBK S.A. II O/Poznań nr 22 1090 1346 0000 0000 3401 4507

PKO BP S.A. I O/Poznań nr 36 1020 4027 0000 1902 0031 3718


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. /fax. 61 8 142 142
e-mail: kontakt@spmds.org.pl

Bieżące projekty charytatywne

Dach nad głową to już połowa sukcesu

Beneficjenci: rodzeństwo w rodzinie zastępczej (woj. podlaskie)

Wsparcie usamodzielnienia 2 dziewczynek poprzez pomoc finansową i rzeczową w celu zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych oraz pomoc w rewalidacji (jedna z dziewczynek objęta nauczaniem specjalnym z uwagi na dysfunkcję narządu wzroku).

Jedynym kapitałem rodzeństwa jest wymagający generalnego remontu domek po zmarłych rodzicach. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia i zaangażowaniu rodziny zastępczej został wymieniony dach, wylano posadzki, założono centralne ogrzewanie, rozprowadzono instalację elektryczną. Roboty budowlane wykonuje własnym sumptem rodzina zastępcza.

Potrzebne są dodatkowe fundusze lub materiały budowlane: glazura i terakota do kuchni, łazienki i przedpokoju, panele podłogowe, drzwi wejściowe.


Podać wędkę, dodać skrzydeł

Beneficjenci: wychowankowie Domu Dziecka "Julin" w Kaliskach (woj. mazowieckie)

Partner projektu: Firma Toyota Bońkowscy – laureat konkursu "Dealer Dobrych Uczynków"

Wspólnie pomagamy odbudować strawiony przez pożar rodzinny dom, by przywrócić dzieciom (rodzeństwo) naturalne warunki dalszego rozwoju.

Potrzebne są materiały budowlane oraz armatura sanitarna.


Pamięci Doktora Janusza Korczaka

Beneficjenci: usamodzielniani wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych noszących imię dr Janusza Korczaka

W Roku Korczakowskim obchody Dnia Dziecka w Stowarzyszeniu związane są z uczczeniem pamięci "Starego Doktora" - w 70. rocznicę Jego śmierci i 100. rocznicę założenia Domu Sierot przy ul. Krochmalnej w Warszawie.

Uroczyste spotkanie z wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych noszących imię dr J. Korczaka odbędzie się 02.06.2012 r.

Potrzebne są upominki w postaci książek, pomocy szkolnych, plecaków, drobnego sprzętu sportowego, słodyczy.