Możesz Pomóc - Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot

 
O Stowarzyszeniu
Możesz pomóc
Projekty charytatywne
Podaruj 1% podatku
Członkowie wspierający
Członkowie honorowi
Podziękowania
Wydarzenia i aktualności
Nagrody i wyróżnienia
Media o nas
KontaktStowarzyszenie Pomocy
Mieszkaniowej dla Sierot


Baranowo k. Poznania
ul. Wiosenna 61
62-081 Przeźmierowo

Numery rachunków bankowych:
Santander Bank Polska
22 1090 1346 0000 0000 3401 4507
SWIFT: WBKPPLPP

PKO Bank Polski S.A.
36 1020 4027 0000 1902 0031 3718

USD: PKO BP S.A.
71 1020 4900 0000 8902 3439 1675
BIC (SWIFT): BPKOPLPW


NIP 777 14 04 561
KRS 0000052441

tel. (+48) 786 916 071
e-mail: spmds1981@wp.pl

Informacja o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot powstało w 1981 roku w Baranowie k. Poznania z inicjatywy osób prywatnych.
Celem statutowym Stowarzyszenia jest pomoc w sprawach mieszkaniowych dzieciom osieroconym i osobom niepełnosprawnym oraz wyposażanie osób niepełnosprawnych w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający życie, naukę i start zawodowy, w tym świadczenie tej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.
Zadania statutowe realizowane są w oparciu o darowizny od osób prawnych i fizycznych, nawiązki i świadczenia pieniężne, a także środki zgromadzone w wyniku ogólnokrajowej zbiórki publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie na mocy zezwolenia MSWiA - w formie dobrowolnych wpłat na konto Stowarzyszenia, zbiórki rzeczy i funduszy do skarbon stacjonarnych umieszczonych za zgodą właścicieli i dysponentów obiektów. Niezwykle cenna jest stała współpraca z firmami, podmiotami i instytucjami o statusie Członka Wspierającego Stowarzyszenia. Do tego grona od 1998 r. należy Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dotychczas Stowarzyszenie pomogło 30.000 osób z terenu całego kraju, przekazując dzieciom osieroconym różne formy wsparcia w sprawach mieszkaniowych oraz sprzęt rehabilitacji medycznej i zawodowej dla dzieci niewidomych, głuchych, niepełnosprawnych ruchowo (m.in. wózki rehabilitacyjne różnych typów, poduszki i materace przeciw odleżynom, maszyny do pisania pismem punktowym, dyktafony, składane laski, zestawy komputerowe, radiomagnetofony, maszyny do szycia, sprzęt agd.).

Co roku z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdki, Stowarzyszenie organizuje publiczną uroczystość dla podopiecznych, podczas której darczyńcy i sympatycy idei Stowarzyszenia wręczają bezpośrednio przydziały i klucze do mieszkań oraz ufundowany sprzęt rehabilitacyjny i inne dary rzeczowe wspierające start życiowy dzieci pokrzywdzonych.
W trakcie tych uroczystych spotkań Społecznicy zasłużeni dla rozwoju idei Stowarzyszenia zostali odznaczeni wysokimi odznaczeniami państwowymi oraz odznakami honorowymi "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", a całokształt działalności Stowarzyszenia uhonorował Samorząd Wielkopolski Odznaką Honorową "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego".

Apel Prezesa Witolda Bońkowskiego do wszystkich firm

W imieniu własnym i Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot zwracam się z apelem do wszystkich firm o objęcie kompleksową pomocą choćby jednego dziecka osieroconego lub niepełnosprawnego.

Jedna z poznańskich spółek przez wiele lat sprawowała stałą opiekę nad dzieckiem, którego rodzice zginęli w wypadku komunikacyjnym, wspierała go aż do ukończenia studiów, zaoferowała pracę, zabezpieczyła za pośrednictwem Stowarzyszenia mieszkanie. Upowszechnijmy wspólnie tę inicjatywę!

Wyciągnij pomocną dłoń na całe życie!

W imieniu dzieci osieroconych i niepełnosprawnych Stowarzyszenie Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot składa najserdeczniejsze podziękowanie wszystkim ludziom dobrej woli za okazane zrozumienie, wszelką pomoc oraz otwarte i gorące serce!